Verksamhet

Individuella samtal/rådgivning

Föreläsningar efter överenskommelse inom ämnet psykologi/psykiatri/terapi

Konsultation/handledning för psykiatriska verksamheter som boenden, behandlingshem m.m.

Under begränsade perioder fungera som närvarande stöd och hjälp på ovan nämnda platser, ex. vid olika kriser.

 

On My Mind-Leg. Psykolog Magnus Edström I magnus.edstrom@on-my-mind.se I 0709 60 04 46