Psykologi

Integrativ psykologi

Inte sällan behöver man kombinera olika terapier, exempelvis här och nu metoder med med mer djuplodande långsiktiga tekniker, för att nå ett effektivt och hållbart resultat. I den integrativa psykologin gör man just detta. Vid sidan finner du omnämnande av och kortare beskrivningar om olika metoder jag arbetar med.  Hur man väljer och kombinerar olika metoder beror till största del på hur problemet ser ut.

 

Psykodynamisk psykologi

Ge dig själv möjligheten att finna djupare förklaringar till varför olika symptom har utvecklats i ditt agerande och i ditt tankemönster. Psykodynamisk psykoterapi har fokus på historien och uppväxtmiljöns betydelse. Under sessionerna lär du dig vad som döljs i ditt undermedvetna och hur det påverkar dina tanke- känslo- och beteendemönster idag. I psykodynamisk psykoterapi arbetar man även en hel del med drömmar och förståelsen av drömmens djupare innehåll.

Vid vissa typer av problem, t ex tidiga trauman, depressioner och tvångshandlingar kan en djupare bearbetning vara nödvändig.

 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing är en komplex terapiform som integrerar psykodynamiska, kognitiva, upplevelseinriktade, fysiologiska och interaktiva terapimetoder. Är en behandling i huvudsak för olika PTSD relaterade symtom men har under senare tid utvecklats allt mer och används för olika närligande problemtyper.

 

KBT

I Kognitiv Beteendeterapi (KBT) ligger fokus på att, här och nu, identifiera och bryta negativa tanke- och beteendemönster. Varför en oro har uppstått blir mindre viktigt, frågan kring hur man bryter mönster och växlar in på ett nytt spår i livet står i fokus.

 

Existensiell psykologi

Den existentiellt inriktade psykoterapin har fokus på människans aktuella situation och på de existentiella frågor som väcks under livets gång. Samtalen kan till exempel handla om frågan om livets mål och mening eller om hur man kan finna nytt fotfäste efter en kris i livet. De kan också handla om att leva väl, till exempel hur vi som människor kan förhålla oss till vår önskan om mer frihet och autenticitet samtidigt som vi vill leva i gemenskap och samhörighet

 

 

 

On My Mind-Leg. Psykolog Magnus Edström I magnus.edstrom@on-my-mind.se I 0709 60 04 46